Välj en sida

En webbstrategi för 2022 vad bör den innehålla?

feb 4, 2022

Vad är en webbstrategi? En effektiv webbstrategi bygger på att stödja affärsidén och leverera rätt budskap, till rätt kund och vid rätt tidpunkt. Börja med att inventera hur din webbplats fungerar. Hur ser situationen ut idag och vad är visionen.

En bra webbplats ska spegla ett företags affärsidé. Företagets webbstrategi visar hur du tänker online och vad du vill åstadkomma med din webb, mobilanpassningar och varumärke. I webbstrategin finns affärsmål för den digitala satsningen och hur du ska nå målen.

Sökmotoroptimering och webbanalys

Att försöka identifiera de sökord som används när webbplatsens innehåll efterfrågas av sökmotorer är självklart i dag. Den absolut övervägande majoriteten av företagen använder analysverktyget Google Analytics. De nyckelord som är viktigast vaskas fram och ska sedan användas på ett bra och effektivt sätt på webbplatsen.

Några faktorer man behöver få med i en webbstrategi

Man kan ställa upp ett antal frågor inom olika områden
1. Mål och syfte – Vad vill vi åstadkomma och varför
2. Målgruppsanalys – Vem vänder vi oss till?
3. Kanalval – Var finns målgruppen?
4. Varumärke – Hur är vårt varumärke positionerat för att nå målen?
5. Affärsidé och affärslogik – Hur ser er affärsmodell ut?
6. Kundgenerering – Hur konverterar vi och får nya kunder?
7. Kommunikation – Når vår fram med vårt budskap?
8. Upplevelse – bygger vi varumärke och skapar en känsla?
9. Budget – Vilka resurser ska tillsättas och vad ha vi att röra oss med?
10. Action plan – Vad blir nästa steg och vem gör vad?

Webbplatsen är central längs hela kundresan

Här behöver man ställa ett antal frågor som hjälper att forma en riktning och prioritet. Vilka är de starke och svaga delarna på vår webb idag? Fungerar knappar, formulär och call-to-actions så att man får in nya leads och kunder?

Webbplatsen är vanligtvis central i kundens köpresa – från att bygga kännedom kring varumärket till att få kunden mer övertygad att man behöver en viss tjänst eller produkt. Det är viktigt att tidigt fånga in nya leads när de undersöker marknaden efter olika typer av lösningar.

Varför webbstrategi?

Med en genomtänkt strategi ökar sannolikheten för att din webbplats blir lönsam. Med en ny och uppdaterad webbstrategi får ditt varumärke ett lyft samtidigt som fler hittar er webbplats och blir er kund.

En webbstrategi kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på verksamhet. En webbstrategi handlar om att kunna se närvaron på webben som en levande process som utvecklas i takt med att företagets eller marknadens förutsättningar ändras.

Webbstrategi 2023 – Syns i flera kanaler

Här kommer några bra punkter för en webbstrategi för 2023. Kanske det viktigaste att jobba med Innehållet som publiceras i rätt kanal och som är anpassat till målgruppen. Bli synlig i sökmotorer med SEO-insatser Se till att bekanta dig med SEO – det vill säga...

läs mer

Webbstrategi 2022 – Se till att få med SEO i din strategi

Här listar vi några av de viktigaste SEO-trenderna att hålla koll på för din webbstrategi. 1. Att ha med SEO i din budget! Så krasst är det, många företag har inte ens en tydlig post i sin marknadsplan eller budget för SEO, tyvärr blir det ofta bara en slant om det...

läs mer

5 enkla tips hur man tar fram en webbstrategi

Med en webbstrategi blir det enklare att fokusera på rätt saker och genomföra digitala satsningar som hjälper dig nå dina verksamhetsmål. En webbstrategi bör skräddarsys för att passa och de som utnyttjar den på ett korrekt sätt får flera fördelar. Webben har dessutom...

läs mer

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp Eftersom det är logotypen och varumärket som bär företaget så måste varje strategi för marknadsföring börja med att definiera varumärket och de olika målgrupper som finns. Ett starkt varumärke stärker din position och...

läs mer