Välj en sida

5 enkla tips hur man tar fram en webbstrategi

feb 4, 2022

Med en webbstrategi blir det enklare att fokusera på rätt saker och genomföra digitala satsningar som hjälper dig nå dina verksamhetsmål.

En webbstrategi bör skräddarsys för att passa och de som utnyttjar den på ett korrekt sätt får flera fördelar. Webben har dessutom blivit affärskritisk för många företag och det är få verksamheter som inte berörs av internet nu för tiden. Utan tvekan, en stark närvaro på webben förstärker ditt varumärke och hjälper dig att få nya kunder och fler orders.

Vad kan ingå i en webbstrategi?

Här blir det lite olika svar beroende på verksamhet och målgrupp, men nedan aspekter, kanaler och metoder brukar bli involverade i en fungerande webbstrategi.

1. Definiera ert varumärke
I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett varumärke laddat med rätt emotionella värden är ofta skillnaden mellan en lyckad eller missad försäljning.

2. Kör en workshop, det lönar sig!
För att forma en långsiktig webbstrategi brukar man någonstans på vägen sätta upp en workshop för att få ett nuläge och en riktning framåt med en konkret handlingsplan. En workshop lönar sig även om det kräver en samlad insats. En av fördelarna är att du vill samla gruppen så ni har en gemensam målbild.

3. SEO – Sökmotoroptimering finns oftast med
För många verksamheter handlar en god synlighet på Google både om att bygga varumärke och att rent konkret få nya leads, kunder och orders. En grundprincip är tex att SEO bör ingå i alla webbprojekt och när en ny hemsida ska tas fram.

4. Din målgrupp finns på Sociala medier
Du vill synas där din målgrupp finns och finns de på sociala medier så behöver du tänka igenom hur du ska nå dem så det ingår i din webbstrategi.

5. Webbanalys är också en naturlig del i arbetet med en webbstrategi
Webbanalys handlar om att veta vad man gör på webben. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt, ofta får man den med Google Analytics som främst datakälla.

Är detta allt för att stark webbstrategi?

Inte allt men en god fingervisning vad som brukar komma med. Webbstrategi inkluderar mål, strategi och målgrupp för hela ert företags digitala närvaro. Som med all strategi behöver din webbnärvaro baseras på en genomtänkt plan.

Webbstrategi 2023 – Syns i flera kanaler

Här kommer några bra punkter för en webbstrategi för 2023. Kanske det viktigaste att jobba med Innehållet som publiceras i rätt kanal och som är anpassat till målgruppen. Bli synlig i sökmotorer med SEO-insatser Se till att bekanta dig med SEO – det vill säga...

läs mer

Webbstrategi 2022 – Se till att få med SEO i din strategi

Här listar vi några av de viktigaste SEO-trenderna att hålla koll på för din webbstrategi. 1. Att ha med SEO i din budget! Så krasst är det, många företag har inte ens en tydlig post i sin marknadsplan eller budget för SEO, tyvärr blir det ofta bara en slant om det...

läs mer

En webbstrategi för 2022 vad bör den innehålla?

Vad är en webbstrategi? En effektiv webbstrategi bygger på att stödja affärsidén och leverera rätt budskap, till rätt kund och vid rätt tidpunkt. Börja med att inventera hur din webbplats fungerar. Hur ser situationen ut idag och vad är visionen. En bra webbplats ska...

läs mer

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp Eftersom det är logotypen och varumärket som bär företaget så måste varje strategi för marknadsföring börja med att definiera varumärket och de olika målgrupper som finns. Ett starkt varumärke stärker din position och...

läs mer