Välj en sida

Webbanalys – En viktig del för att din webbstrategi ska lyckas 2022

okt 25, 2021

Webbanalys – En viktig del för att din webbstrategi ska lyckas 2022

Webbanalys är att samla in data på webbplatsen för att bättre förstå vad besökare gör på den. Med det som grund kan man forma och utveckla en stark webbstrategi!

Det är svårt att prata om webbanalys utan att också prata data, trafikvolym och besökarbeteenden. För att kunna ta bra beslut för din webbstrategi så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt, ofta får man den med Google Analytics som främst datakälla.

Vilken roll spelar webbanalysen för bra beslut?

En webbanalys kan ge förklaringar till vad som händer på en sajt, och hur besökare använder webbplatsen. Kanske behöver man ta beslut kring hur man ska jobba vidare med webbplatsen, och hur man vill utvecklas framöver med sin digitala närvaro. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt.

Med hjälp av webbanalys kan man se mönster, upptäcka avvikelser och få bättre förståelse för besökarnas beteende och upplevelse på webben.

Hur utförs webanalysen?

Det krävs en pågående analys av besökarnas användarbeteende för att ta fram förbättringsåtgärder. I webbanalys ingår olika metoder för att samla in webbstatistik och analyser av dessa data. Google Analytics är utan tvekan det vanligaste verktyget när det kommer till webbanalys, man talar om att runt 80% alla sajter använder Google Analytics. 

Blir det inte mycket prat och lite verkstad med analys?

Analysen ger data och ur dessa väljer man att identifiera nyckeltal som visar hur företaget utvecklas.  Ungefär som en kompass vid orientering ger dessa nyckeltal hjälp att navigera marknadsaktiviteterna för att nå uppsatt mål på bästa sätt.

Så grunden till en lyckad webbstrategi är att du börjar mäta vad som sker på din sajt och på det gör en analys, och den analysen behöver fortgå för att kunna kalibrera din strategi på webben!

Hjälper verkligen webbanalysen mig till bra beslut?

Med hjälp av webbanalys kan man se mönster, upptäcka avvikelser och få bättre förståelse för besökarnas beteende och upplevelse på webben.

En webbanalys kan ge förklaringar till vad som händer på en sajt, och hur besökare använder webbplatsen. Kanske behöver man ta beslut kring hur man ska jobba vidare med webbplatsen, och hur man vill utvecklas framöver med sin digitala närvaro. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt.

Slutsats om webbanalys 2022

En webbanalys kan ge förklaringar till vad som händer på en sajt, och hur besökare använder webbplatsen. Kanske behöver man ta beslut kring hur man ska jobba vidare med webbplatsen, och hur man vill utvecklas framöver med sin digitala närvaro. 

Webbstrategi 2023 – Syns i flera kanaler

Här kommer några bra punkter för en webbstrategi för 2023. Kanske det viktigaste att jobba med Innehållet som publiceras i rätt kanal och som är anpassat till målgruppen. Bli synlig i sökmotorer med SEO-insatser Se till att bekanta dig med SEO – det vill säga...

läs mer

Webbstrategi 2022 – Se till att få med SEO i din strategi

Här listar vi några av de viktigaste SEO-trenderna att hålla koll på för din webbstrategi. 1. Att ha med SEO i din budget! Så krasst är det, många företag har inte ens en tydlig post i sin marknadsplan eller budget för SEO, tyvärr blir det ofta bara en slant om det...

läs mer

En webbstrategi för 2022 vad bör den innehålla?

Vad är en webbstrategi? En effektiv webbstrategi bygger på att stödja affärsidén och leverera rätt budskap, till rätt kund och vid rätt tidpunkt. Börja med att inventera hur din webbplats fungerar. Hur ser situationen ut idag och vad är visionen. En bra webbplats ska...

läs mer

5 enkla tips hur man tar fram en webbstrategi

Med en webbstrategi blir det enklare att fokusera på rätt saker och genomföra digitala satsningar som hjälper dig nå dina verksamhetsmål. En webbstrategi bör skräddarsys för att passa och de som utnyttjar den på ett korrekt sätt får flera fördelar. Webben har dessutom...

läs mer

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp Eftersom det är logotypen och varumärket som bär företaget så måste varje strategi för marknadsföring börja med att definiera varumärket och de olika målgrupper som finns. Ett starkt varumärke stärker din position och...

läs mer