Välj en sida

Webbstrategi 2024 – Strategier så du lyckas på webben

På 2020-talet har de flesta verksamheter en genomtänkt webbstrategi, eller borde ha det…

Egentligen är det ganska enkelt, med en fungerande och relevant webbstrategi får du en konkurrensfördel. En stark närvaro på webben förstärker ditt varumärke och hjälper dig att få nya kunder och fler orders. På den här sajten är ambitionen att ge tips så du kan forma en framgångsrik webbstrategi 2023, 2024 och framåt.

Varför en webbstrategi 2024?

När det gäller marknadsföring finns ju talesättet: ”Syns du inte finns du inte”! Inte minst på nätet har detta varit en sanning de senaste 20 åren, Internet är nog trots allt inte en fluga.

Vad är roligast en måndag morgon, att ringa 10 kalla samtal eller att ha 10 förfrågningar att ta hand om som kommit in via hemsidan under helgen? Där är en del av svaret, med en stark webbstrategi underlättar du din nykundsförsäljning.

Den andra delen är att man med en webbstrategi bygger sitt varumärke, man syns där målgruppen finns och när de söker de produkter och tjänster du erbjuder. En webbstrategi hjälper dig vara Top of mind hos din målgrupp, så är det också 2024.

Marketing - Brand - Online
Webbstrategi - Social media - webb

Vad är en webbstrategi eller digital strategi?

Enkelt uttryckt är en webbstrategi en uppgjord plan med fördelning av resurser för att nå ut till er målgrupp på webben tex på sociala medier.

Dels för att bygga varumärke och dels för att aktivt få in leads och förfrågningar på nya uppdrag. I de flesta fall omfattar en webbstrategi både webbplatsen, insatser för att få in trafik och en bra närvaro i olika sociala medier. I de flesta sammanhang är nog en webbstrategi en del av en större digital strategi eller digitalisering som påverkar de flesta företag.

Tre grundläggande tips för en framgångsrik webbstrategi

I synnerhet för mindre verksamheter kommer man långt bara genom att lösa tre uppgifter.
1. Leda in trafik till sajten, tex med hjälp av Sökmotoroptimering, Google Ads eller nyhetsbrev.
2. Ha ett tillräckligt bra innehåll så de stannar kvar på sajten och inte bara vänder i dörren. Här ingår både text, bild, nyheter samt användarvänlighet med en snabb sajt och enkelhet att hitta.
3. Tydliga CTA – Call to Action som uppmanar besökarna att ta en kontakt eller rentav lägga en order direkt på sajten. Om dina besökare inte ger sig till känna på något vis blir de nog inte din kund.

Vartefter din verksamhet växer är det bara att skala upp på dessa tre grundläggande moment. Det kan tex handla om att ha en mer kvalificerad webbanalys. Större resurser på innehåll och sociala medier. Tydligare uppföljningar med KPIer, nyckeltal så du mäter effekten av det du gör.

Webbstrategi - Online Marketing - webb

Nyheter och trender inom webbstrategi

Hur tar man fram en Webbstrategi? Vad ska den innehålla?

En webbstrategi är unik för varje företag och de som utnyttjar den på ett korrekt sätt får flera fördelar. Det innebär att varje företag behöver en egen anpassad webbstrategi. Utan tvekan, en stark närvaro på webben förstärker ditt varumärke och hjälper dig att få nya kunder och fler orders.

Vad kan ingå i en webbstrategi? Här blir det lite olika svar beroende på verksamhet och målgrupp, men nedan aspekter, kanaler och metoder brukar bli involverade i en fungerande webbstrategi.

Det börjar med att definiera sitt varumärke
I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett varumärke laddat med rätt emotionella värden är ofta skillnaden mellan en lyckad eller missad försäljning.

Eftersom det är logotypen och varumärket som bär företaget så måste varje strategi för marknadsföring börja med att definiera varumärket och de olika målgrupper som finns.

Kör en workshop om webbstrategi
För att forma en långsiktig webbstrategi brukar man någonstans på vägen sätta upp en workshop för att få ett nuläge och en riktning framåt med en konkret handlingsplan. En workshop lönar sig även om det kräver en samlad insats. En av fördelarna är att du vill samla gruppen så ni har en gemensam målbild.

Ett starkt innehåll slår det mesta – Låt din webbstrategi inkludera väl tilltagna resurser för ett bra innehåll!
”Content is king”, har det hetat på webben i mer än 20 år, och det är fortsatt en stabil sanning. Möjligen med skillnaden att där ska vara Content eller innehåll i många olika kanaler och gärna visuellt med rörlig media.

SEO – Sökmotoroptimering finns oftast med
Att synas högt på Google har de senast 20 åren inneburit en garanterad trafikvolym. Man talar ofta om att minst 80% av alla beslut av leverantör föregås av sökningar på Google.

För många verksamheter handlar en god synlighet på Google både om att bygga varumärke och att rent konkret få nya leads, kunder och orders. En grundprincip är tex att SEO bör ingå i alla webbprojekt och när en ny hemsida ska tas fram.

Sociala medier
Du vill synas där din målgrupp finns och finns de på sociala medier så behöver du tänka igenom hur du ska nå dem så det ingår i din webbstrategi. Kanske du ska finnas i flera kanaler, förslaget är att börja enkelt, bygga på och pröva sig fram. Inte sällan kan influencers vara vägen att nå målgruppen.

För de flesta företag är någon eller flera av kanalerna Facebook, Instagram, YouTube och Linkedin självklarheter att finnas med på. Ofta är dessa standard oavsett målgrupp, det hör liksom till att ha en närvaro i dessa plattformar. Sedan är det mycket olika hur aktivt man sedan jobbar i kanalen.

Attrahera besökare, tryck inte på dem din annonsering
Begreppet Inbound Marketing handlar om just detta och är en strategi som hängt med i vart fall de senaste 15 åren. Marknadsföringen är Inbound alltså på plattformar / konton man själv äger. Här talar man ofta om att få målgruppen i tratten så de kan utvecklas till kunder och ambassadörer. Det brukar börja med att man syns på Google, får trafiken in till sajten och väl där har man ett attraktivt innehåll som ger ett värde för besökarna varpå de kan ta kontakt eller agera på annat sätt som man vill de ska göra.

Ett alternativ kan vara ABM – Account Based Marketing
Kontobaserad marknadsföring som det ibland kallas på svenska, funkar kanske bäst inom B2B-världen. Lite förenklat handlar det om att identifiera sin målgrupp och sedan få en lista på individer som du vill exponera din marknadsföring mot. Uppenbart lämpar detta sig i synnerhet vid tillfällen när man inte når ut så bra via Google eller mer allmän marknadsföring. Och omvänt eftersom det går att identifiera en grupp som man vill nå och den inte är så stor.

ABM fokuserar på att bearbeta de konton / företag, som du allra helst vill ha som kunder. Dvs företag som kunder under en lång tid och som gärna betalar bra för värdet ni levererar.

Sökordsmarknadsföring & Sponsrade inlägg
Sökmotoroptimering är ju som starkast om det inte är alltför hög konkurrens, men för de flesta verksamheter bör man också ha en budget för köpt trafik. Grundläggande brukar vara Google Ads, följ best practice hur man bäst lägger upp kampanjer och spårning. Här kan man vidga och även tänka marknadsföring på sociala medier.

Webbdesign & CMS / Publiceringsverktyg
Vad ska man tänka på för att skapa en stark upplevelse? Svaret brukar stavas stark webbdesign och att professionellt visuellt material, gärna med rörlig media. Viktigt för alla uppgifter är att ha bra verktyg, för webben blir allt enklare med en stark plattform för webbprojektet. Räkna med att löpande ha webbutveckling för att anpassa din webbstrategi och förfina den.

Epostmarknadsföring – Är det ute eller?
Svaret är ett tydligt NEJ! Men spamma inte din målgrupp med innehåll av låg kvalitet. Tex kan man använda nyhetsbrev för att utbilda sina kunder och samtidigt visa att man kan sitt område. Ha fokus på din målgrupp och skapa ett innehåll som engagerar och ger ett värde

Webbanalys behöver också komma med i arbetet med en webbstrategi
Webbanalys handlar om att veta vad man gör på webben. Det är något mer än att bara hålla upp ett finger och känna vart det blåser. Det är svårt att prata om webbanalys utan att också prata data, trafikvolym och besökarbeteenden. För att kunna ta bra beslut för din webbstrategi så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt, ofta får man den med Google Analytics som främst datakälla.

Du behöver hitta sätt att mäta om det du gör ger resultat
Nyckeltal eller KPI (Key Performance Indicator) är ett mått på utfallet av dina aktiviteter. Målet är att identifiera nyckeltal som visar hur företaget utvecklas. Ungefär som en kompass vid orientering ger dessa nyckeltal hjälp att navigera marknadsaktiviteterna för att nå uppsatt mål på bästa sätt.

Fortsatta justeringar och utveckling behövs också
Det krävs en pågående analys av besökarnas användarbeteende för att ta fram förbättringsåtgärder. Här är en utmaning är att hitta och lyfta den data som faktiskt kan användas som beslutsunderlag. En annan utmaning i det löpande arbetet är att behålla fokus och säkerställa att resurser inte försvinner på andra viktiga uppgifter.

Är detta allt för att stark webbstrategi?
Inte allt, men en god fingervisning vad som brukar komma med. Ett tips är att försöka hålla det enkelt och konkret med mätbara åtgärder som går att följa upp. En handlingsplan med vem som ska göra vad och när brukar gör det enklare att kunna genomföra det som beslutats.